ヤン・ムカジョフスキー

ヤン・ムカジョフスキー(Jan Mukařovský、1891年11月1日 - 1975年2月8日)は、プラハ学派を代表する美学者文学者言語学者

ムカジョフスキー、1932年

1891年南ボヘミアピーセク生まれ。

著作(邦訳)編集

主著編集

 • Příspěvek k estetice českého verše, 1923
 • Máchův Máj, 1928
 • Příspěvek k dnešní problematice básnického zjevu Máchova, 1936
 • Obecné věci básnictví, 1941
 • K vývoji české poezie a prózy, 1941
 • Výbor z prózy Karla Čapka, 1946
 • Máchovské studie, 1948
 • Božena Němcová, 1950
 • Ke kritice strukturalismu v naší literární vědě, 1951 – kritická stať, kde popřel svou vědeckou minulost
 • Dějiny české literatury I–III, 1959, 1960, 1961
 • Z české literatury: Studie a portréty, 1961
 • Studie z estetiky, 1966 – soubor statí a přednášek
 • Cestami poetiky a estetiky, 1971 – soubor článků, důležitá část Protichůdci, 1936 - polemická reakce na Antonína Grunda
 • Básnická sémantika, 1995 – univerzitní přednášky