「PlayStation 5」の版間の差分

(Jjsjejejejejejebe (会話) による ID:77462291 の版を取り消し)
タグ: 取り消し
; 公式サイト
:* [https://www.playstation.com/ja-jp/ps5/ PS5日本公式サイト]{{Ja icon}}
* [https://blog.ja.playstation.com/category/ps5/ PS5 - PlayStation.Blog]
* {{Kotobank|プレイステーション5}}