gd Tha an neach-cleachdaidh seo fileanta sa Ghàidhlig.