ISO 3166-2:KZ

この記事は、ISO3166-2規格のうち、KZで始まるカザフスタン行政区分コードの一覧である。最初のKZはISO 3166-1によるカザフスタンの国名コード

コード 編集

2022年11月29日に3文字のラテン文字から2桁の数字へ変更された。

コード 地域名 カザフ語表記
(BGN/PCGN 1979)
ロシア語ラテン文字表記 2022年以前のコード
BGN/PCGN 1947 GOST 1983 = UN V/18 1987
KZ-10 アバイ州 Abay oblysy Abayskaya oblast' Akmolinskaja oblast' -
KZ-11 アクモラ州 Aqmola oblysy Akmolinskaya oblast' Akmolinskaja oblast' KZ-AKM
KZ-15 アクトベ州 Aqtöbe oblysy Aktyubinskaya oblast' Aktjubinskaja oblast' KZ-AKT
KZ-19 アルマトイ州 Almaty oblysy Almatinskaya oblast' Almatinskaja oblast' KZ-ALM
KZ-23 アティラウ州 Atyraū oblysy Atyrauskaya oblast' Atyrauskaja oblast' KZ-ATY
KZ-27 西カザフスタン州 Batys Qazaqstan oblysy Zapadno-Kazakhstanskaya oblast' Zapadno-Kazahstanskaja oblast' KZ-ZAP
KZ-31 ジャンブール州 Zhambyl oblysy Zhambylskaya oblast' Žambylskaja oblast' KZ-ZHA
KZ-33 ジェティス州 Zhetisū oblysy Zhetysuskaya oblast' Žetysuskaja oblast' -
KZ-35 カラガンダ州 Qaraghandy oblysy Karagandinskaya oblast' Karagandinskaja oblast' KZ-KAR
KZ-39 コスタナイ州 Qostanay oblysy Kostanayskaya oblast' Kostanajskaja oblast' KZ-KUS
KZ-43 クズロルダ州 Qyzylorda oblysy Kyzylordinskaya oblast' Kyzylordinskaja oblast' KZ-KZY
KZ-47 マンギスタウ州 Mangghystaū oblysy Mangistauskaya oblast' Mangystauskaja oblast' KZ-MAN
KZ-55 パブロダール州 Pavlodar oblysy Pavlodarskaya oblast' Pavlodarskaja oblast' KZ-PAV
KZ-59 北カザフスタン州 Soltüstik Qazaqstan oblysy Severo-Kazakhstanskaya oblast' Severo-Kazahstanskaja oblast' KZ-SEV
KZ-61 テュルキスタン州 Türkistan oblysy Turkestankaya oblast' Turkestanskaja oblast' KZ-YUZ
KZ-62 ウルタウ州 Ulytaū oblysy Ulytauskaya oblast' Ulytauskaja oblast' -
KZ-63 東カザフスタン州 Shyghys Qazaqstan oblysy Vostochno-Kazakhstanskaya oblast' Vostočno-Kazahstanskaja oblast' KZ-VOS
KZ-71 アスタナ市 Astana Astana Astana KZ-AST
KZ-75 アルマトイ市 Almaty Almaty Almaty KZ-ALA
KZ-79 シムケント市 Shymkent Shymkent Šimkent KZ-SHY
  • BGN/PCGN 1947
  • GOST 1983 = UN V/18 1987

関連項目 編集

脚注 編集

外部リンク 編集